Een interessante vorm van probleemoplossen

Schrijven is ook een interessante vorm van ‘probleemoplossen’, al helemaal in fictie die afgezet is tegen een non fictionele, historische achtergrond. Al schrijvend ontdek je je eigen lacunes in kennis over die specifieke tijd, in het geval van de thriller ‘Het lot van Althilt’ zijn dat de vroege middeleeuwen. Eén van die problemen was de zoektocht naar informatie over het volgende, stel je voor: ’s Winters was het koud en al vroeg in de middag donker, echt aardedonker. Er was geen straatverlichting en binnenshuis brandde enkel een vuur dat de directe omgeving van de centrale stookplek en verblijfsplek verwarmde en min of meer verlichte. Maar hoe verlichtte men in het algemeen een vensterloze woning om toch nog iets meer te kunnen zien? Wat kon men doen in dit schaarse licht? Hoe vond men ’s nachts zijn weg in de totaal stikdonkere straatjes en steegjes van een vroegmiddeleeuwse nederzetting?

Dat zijn slechts enkele van de talloze soms complexe en soms eenvoudige vraagstukken waarmee ik me als auteur geconfronteerd zag. Eind april zal ‘Het lot van Althilt’ te koop zijn. Dan kun je lezen welke oplossingen of bestaande kennis ik gebruikt heb. Ach, met de onderstaande foto van een interieur in Hedeby verklap ik al iets, ofschoon..? Vind het object!